La nostra escola

  • Xarxes socials

La nostra escola

L'escola Comtes de Lacambra és un centre públic que depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.


Tenim dos nivells d'Educació infantil i cinc a d'Educació Primària. Cada curs té el seu tutor/a i disposem dels especialistes de llengua anglesa, d'educació física, d'educació especial i d'educació musical.