La nostra escola

  • Xarxes socials

Projectes

Escoles verdes


El projecte d’Escoles Verdes és una iniciativa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya coordinada per la Societat Catalana d'Educació Ambiental.

El 2001 vam rebre el distintiu d'Escola Verda i des de llavors que formem part d’aquest col·lectiu. El pla d’actuació dura sempre tres anys i llavors s’ha de tornar a renovar el distintiu.

La participació en el projecte Escoles Verdes és el compromís de tota la comunitat educativa cap al respecte pel medi ambient.

Les actuacions que s’han fet durant aquest últim periode es poden concretar en les següents:PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres)

Entre 2005 i 2012 es van dur a terme accions d'impuls en llengua estrangera de forma experimental en els centres escolars de Catalunya per a dinamitzar les llengües estrangeres a primària i secundària, amb resultats visibles.

La nostra escola va presentar un projecte que es va començar a dur a terme el curs 2010-2011. Aquest projecte anava dirigit als i les alumnes de cicle superior. Un cop acabat el projecte hem continuat amb l'impuls de la llengua estragera dins les àrees d'educació artística.